Felhívás szavazatszámláló bizottságokba történő jelentkezéshez

Tisztelt Szigetszentmiklósi Választópolgárok!

Mint Önök előtt is ismeretes, 2014. évben kerül sor az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására.
A helyi választás lebonyolításához várjuk
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA,
választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A 17. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat."

Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Kérem, hogy aki munkájával szívesen segítené a választások helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodában (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) legkésőbb 2014. január 15. napjáig szíveskedjék személyesen, postai úton, vagy a valasztas@szigetszentmiklos.hu e-mail címen jelentkezni.

A jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat letölthető IDE kattintva, valamint a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján személyesen átvehető.

Amennyiben további kérdése van a 06/20/361-1885 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére.

Segítéségét előre is köszönjük!

Pál Anita
HVI vezetője

2013.12.12.