Tájékoztató a mozgóurna iránti kérelem, az átjelentkezés iránti kérelem, valamint külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásáról

Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán:
- az egészségi állapota, fogyatékossága miatt, vagy a fogva tartása miatt mozgásában gátolt választópolgárnak lehetősége van mozgóurnát igényelni a szavazati joga gyakorlásához,
- a szavazás napján a bejelentett lakóhelyétől távol lévő választópolgár kérheti átjelentkezését arra a településre, ahol a szavazás napján tartózkodik,
- a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár a tartózkodási helye szerinti külképviseleten adhatja le szavazatát, amennyiben kéri külképviseleti névjegyzékbe vételét.

Az egyes kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók:

Mozgóurna iránti kérelem:

A kérelemnek 2014. április 4-én 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához, vagy a szavazás napján is benyújtható a Szavazatszámláló Bizottsághoz legkésőbb 15 óráig.

A kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani, ez esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, amely mellé csatolni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

A kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes adatokon túl meg kell jelölni a kérelem indokát, valamint a kérelmező tartózkodási helyét, ahova a mozgóurnát kéri.

Azon átjelentkezéssel szavazó választópolgárok, akik a mozgóurnát is igénybe kívánják venni, kérelmüket 2014. április 4-én 16 óráig nyújthatják be annak a településnek a választási irodájához, ahol szavazni kívánnak, vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságához.

Átjelentkezés iránti kérelem:

A kérelemnek 2014. április 4-én 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához. Az átjelentkezési kérelem eddig az időpontig módosítható illetve visszavonható.

A kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes adatokon túl meg kell jelölni azt a települést ahol szavazni kíván.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem:

A kérelemnek 2014. március 29-én 16 óráig kell megérkeznie a választási irodához. A külképviseleti névjegyzékből való törlés, vagy annak a külképviseletnek a módosítása, ahol szavazni kíván a választópolgár, ugyanezen időpontig kérhető.

A kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes adatokon túl meg kell jelölni azt a külképviseletet, ahol a választópolgár szavazni kíván, továbbá postai értesítési címet, ha a választási iroda döntését nem a magyarországi lakhelyére kéri kézbesíteni.

A kérelmek benyújtásának helye, módja

A kérelem benyújtható:
- személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
- levélben a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
- ügyfélkapun keresztül, vagy
- a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.

A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek:
- mozgóurna iránti kérelem
- átjelentkezés iránti kérelem
- külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem


A kérelmek on-line módon ezen az oldalon nyújthatók be.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő valamennyi személyes adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Pontatlan vagy hiányos kérelemnek a választási iroda nem adhat helyt. Az elutasítás esetén a kérelem ismételten benyújtható.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban további információ a Választási Információs Szolgálattól kérhető a 06-24-505-572-es és a 06-20-361-1885 telefonszámon.

Helyi Választási Iroda

2014.01.27.