Tájékoztató a jelöltajánlás, jelöltállítás szabályairól

Ajánlóívek igénylésének, jelölt bejelentésének helye

Pest megye 8. számú országgyűlési egyéni választókerületében
- a jelölt ajánláshoz szükséges ajánlóívek igénylésére, illetve
- a jelölt bejelentésére

az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) Választási Információs Szolgálatánál (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2., fszt. 6. számú iroda) van lehetőség. Igény esetén előzetes időpont egyeztethető a 24/505-572 vagy a 20/361-1885 telefonszámon.

A jelöltállítás módja

A 106 országgyűlési egyéni választókerületben független jelöltek vagy párt által állított jelöltek indulhatnak. Az országos nemzetiségi önkormányzat egyéni jelöltet nem állíthat.

A 106 országgyűlési egyéni választókerület beosztását az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint Pest megye 8. számú országgyűlési egyéni választókerület
- székhelye: Szigetszentmiklós,
- területe: Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Százhalombatta, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu és Tököl.

Jelöltet a Nemzeti Választási Bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett párt állíthat. A jelöléshez legalább 500 darab, a választókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Az ajánlás folyamata

Jelöltet ajánlani – csak az OEVI által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott – ajánlóíven lehet. (Egy ajánlóíven 8 ajánlás szerezhető be.)

Ajánlóívet igényelni a jelölt nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság mellett működő OEVI-től az A1 jelű formanyomtatványon lehet.
Az ajánlóív igénylésére a független jelöltként indulni kívánó választópolgár és a Nemzeti Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezet - a képviseletére jogosult személy útján - jogosult!
Az OEVI, amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályi előírásoknak haladéktalanul, de legkorábban 2014. február 17-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ajánlást kizárólag az OEVI által kitöltött és hitelesített ajánlóíven lehet gyűjteni. Az ajánlóívekről másolatot készíteni szigorúan tilos!

Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. A korábbi szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a választópolgár a 2014. évi országgyűlési képviselők választásán több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet érvényesen csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt általában kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi az ajánlóíveken szerepel, érdemes ráhagyással gyűjteni.

Nem gyűjthető ajánlás
- az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
- az ajánló munkahelyén munkaidejében,
- az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!


Az egyéni jelölt bejelentése

Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16:00 óráig kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál.
Az egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon kell megtenni az ajánlóívek egyidejű benyújtásával. Közös jelölt esetén az E1 jelű formanyomtatvány 2. oldalán nyilatkozni szükséges arról is, hogy a jelölt melyik párt jelöltjének minősül. Az E1 jelű formanyomtatványhoz - amennyiben a jelölt kéri annak közzétételét a választások hivatalos honlapján - mellékelheti fényképét JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban.

Fontos! A független jelöltként indulni kívánó választópolgár és a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a jelölt bejelentésére szolgáló határidőig, azaz 2014. március 3-án 16:00 óráig köteles átadni a rendelkezésére bocsátott összes - vagyis azt is, amelyen ajánlás nem történt - ajánlóívet az OEVI-nek. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele, azaz 50.750 Ft ajánlóívenként. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.
Az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának helye nincs!

Pest Megye 8. sz. OEVI vezető

A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek:
A1 nyomtatvány - AJÁNLÓÍV igénylő lap egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán (280Kb)
E1 nyomtatvány - Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán (330Kb)

2014.02.02.