Tájékoztató a választási bizottságokba történő delegálásról

Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 28. §-a alapján a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetve független jelölt az országgyűlési egyéni választókerületi bizottságba (OEVB) 1-1 személyt, a szavazatszámláló bizottságba (SZSZB) 2-2 személyt bízhat meg. A tagok megbízása az országgyűlési képviselő választás végleges eredményének jogerőssé válásával megszűnik.
Az OEVB megbízott tagját a bizottság elnökénél, az SZSZB-k megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni legkésőbb 2014. március 21-én 16 óráig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A bejelentésre az alábbi dokumentumok használatával is lehetőségük van:
- OEVB tag megbízás
- SZSZB tag megbízás

A megbízott tagok választójogát a választási iroda ellenőrzi, megbízásukból eredő jogaikat a polgármester előtt letett esküt követően gyakorolhatják.

Felhívom figyelmüket a Ve. alábbi rendelkezéseire:

17. § (4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.

OEVI vezető

2014.03.06.