Tájékoztató a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről
(mozgóurna iránti kérelem, átjelentkezés iránti kérelem, fogyatékossággal élő választópolgárok segítése)


Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek tekintetében az alábbiakról tájékoztatom:

Mozgóurna iránti kérelem:

Az egészségi állapota, fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgárnak lehetősége van mozgóurnát igényelni a szavazati joga gyakorlásához.

A kérelemnek 2014. október 10-én 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához, vagy a szavazás napján is benyújtható a Szavazatszámláló Bizottsághoz legkésőbb 15 óráig.

A kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani, ez esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, amely mellé csatolni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

A kérelemben a kötelezően kitöltendő személyes adatokon túl meg kell jelölni a kérelem indokát, valamint a kérelmező tartózkodási helyét, ahova a mozgóurnát kéri.

Átjelentkezés iránti kérelem:

Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.

A kérelemnek 2014. október 10-én 16 óráig kell beérkeznie a választási irodához. Az átjelentkezési kérelem eddig az időpontig módosítható illetve visszavonható.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése:

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti a választójogának gyakorlása érdekében

- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató megküldése,
- Braille- írással ellátott szavazósablon biztosítása,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

A kérelmek benyújtásának helye, módja

A kérelem benyújtható:

- személyesen a lakóhely vagy az érvényes tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
- levélben a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodához
- ügyfélkapun keresztül, vagy
- a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.

A kérelem nyomtatványok itt letölthetőek:

Mozgóurna iránti kérelem/kérelem módosítása/kérelem törlése (81-es kérelem, 179 KB)
Átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos kérelem (61-es kérelem, 177 KB)
Fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem (21-22-es kérelem, 216 KB)
A kérelmek on-line módon ezen az oldalon nyújthatók be.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő valamennyi személyes adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően. Elutasítás esetén a kérelem ismételten benyújtható.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban további információ a Választási Információs Szolgálattól kérhető.

Helyi Választási Iroda


2014.08.13.