Tájékoztató a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásáról az Európai Parlament tagjainak választásán

Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 óráig kérheti.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, szavazati jogát Magyarországon gyakorolja. A névjegyzékbe vétel kiterjesztésére vonatkozó kérelem visszavonására 2019. május 16-án 16.00 óráig van lehetőség.

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
(átjelentkezés, mozgóurna igénylés és külképviseleti névjegyzékbe vétel)

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani.
Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.

Mozgóurna igénylés
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
  aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
  ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
  ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja adatit.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.2019.03.04.