Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságokba történő delegálásról
Tisztelt Jelölő Szervezetek!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 28. § (4) bekezdése alapján a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet a szavazatszámláló bizottságokba (SZSZB) 2-2 személyt bízhat meg. A közösen listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2-2 tagot. A tagok megbízása az Európai Parlament tagjainak választása végleges eredményének jogerőssé válásával megszűnik.
Az SZSZB-k megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni legkésőbb
2019. május 17. napján 16 óráig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint konkrétan meg kell jelölni, hogy melyik SZSZB-be szól a megbízás. A Ve. 18. § (4) bekezdése alapján a megbízott tag a megbízásakor írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A bejelentésre az alábbi dokumentum használatával is lehetőségük van:
A megbízott tagok választójogát és a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi feltételek egy részét a választási iroda ellenőrzi.
A megbízott tagok a megbízásukból eredő jogaikat a polgármester illetve alpolgármester előtt letett esküt követően gyakorolhatják.

Felhívom figyelmüket a Ve. alábbi rendelkezéseire:

17. § (4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
h) jelölt.

HVI vezető
2019.04.17.