Szavazóköri kérelmek benyújtásának határideje

Mozgóurna kérelem
• ONLINE igénylés
   o ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
   o ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
• SZEMÉLYESEN történő igénylés
   A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
• írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
   o a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
   o a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
   o a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
   o a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Átjelentkezési kérelem
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Külképviseleti névjegyzékbevétel iránti kérelem
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

HVI vezető

2019.05.13.