Hírek, Információk

  Jelöltek

  Eredmények
Tájékoztató

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR !


2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési tagok választására kerül sor.

Az önkormányzati képviselők választására négyévenként egyszer kerül sor. Vegyen Ön is részt a választáson, adjon felhatalmazást a közügyek intézésére! Kérjük, menjen el szavazni 2006. október 1-jén!

Az alábbi rövid tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a jelöltállítás és a szavazás legfontosabb szabályai ismeretében éljen választójogával.


1) Polgármester jelölése, választása:

Polgármester-jelöltet ajánlani a rózsaszínű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek, vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy polgármester-jelöltet ajánlhat. Polgármester-jelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok 2 %-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott. Településünkön a választópolgárok száma a névjegyzék készítés időpontjában 22.935 fő.
A szavazólapon valamennyi polgármester-jelölt neve ábécé sorrendben fog szerepelni. Érvényesen csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapja.


2) A települési önkormányzati képviselők jelölése és választása.

Jelöltet ajánlani sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat.
A szavazólapon az összes jelölt neve ábécé sorrendben szerepel. Csak egy jelölt választható.


3) A megyei közgyűlés tagjainak jelölése és választása.

A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok, társadalmi szerveztek állíthatnak. A megye 10 000-nél több lakosú települései - amelybe nem tartoznak bele a megyei jogú városok - egy választókerültet képeznek.

Listát ajánlani a fehér színű ajánlószelvény kitöltésével, és a listát állító jelölő szervezet képviselőjének vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy listát ajánlat. Az a lista indulhat a választáson, melyet a választókerület választópolgárainak legalább 0,3 %-a ajánlott.

A pártok és társadalmi szervezetek listái kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavaztok arányában jutnak mandátumhoz. Azok a listák, amelyek az összes érvényes szavazat több mint 4 %-át nem érik el, nem szerezhetnek mandátumot.


4) A települési kisebbségi önkormányzatok választása.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-jelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelölt nem indulhat. Az lehet jelölt, aki az adott kisebbségi választói jegyzéken szerepel.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma 5 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás elmarad.

A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre. Városunkban a kisebbségi szavazókör a Városi Könyvtár és Közösségi Házban került kijelölésre, tehát a kisebbségi képviselőkre csak itt lehet szavazni és nem a lakóhely szerinti szavazókörben.
Városunkban három kisebbségi önkormányzat alakulhat, mivel ezen kisebbségek választói névjegyzékére több, mint 30 választópolgár kérte felvételét: bolgár - cigány - német kisebbség.

A szavazólapok kisebbségenként külön-külön készülnek , és a választópolgár csak annak a kisebbségnek a szavazólapját kapja kézhez, amely kisebbség választói jegyzékén szerepel. A szavazólapon a jelöltek a helyi választási bizottság által kisorolt sorrendben szerepelnek. Legfeljebb 5 jelöltre lehet szavazni. Az az 5 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapta.


TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK


Jelölés

A választásra jelöltet, listát ajánlani 2006. szeptember 8-ig csak a hivatalos ajánlószelvényen lehet.

Az ajánlószelvényeket a helyi választási iroda küldi meg az értesítővel egy időben. Ha valamely okból a kézbesítés elmarad, érdeklődjön a polgármesteri hivatal jegyzői tikárságán, személyesen ajánlószelvénye pótlása érdekében !


A szavazás

Szavazni 2006. október 1-jén reggel 6 órától 19 óráig lehet.

Szavazni kizárólag a következő érvényes okmányok felmutatásával lehet.
- Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
- Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS:
    - érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
    - érvényes útlevéllel, vagy
    - érvényes kártya formátumú /2001. január 1. után kiállított/ vezetői engedéllyel, vagy
    - érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel /EU-s állampolgár esetén/.

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

Lehetőség van arra is, hogy a választás kitűzését megelőzően bejelentett /ideiglenes lakcímén/ tartózkodási helyén szavazhasson abban az esetben, ha azt legkésőbb a választás kitűzését megelőző napig létesítette és legalább a választás napjáig érvényes. A választópolgár csak tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhatja le a szavazatát.

Ha a választópolgár a tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást ajánlott levélben 2006. szeptember 26-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.


A szavazókörök kialakításában lényegi változás nincs, azonban néhány kisebb változtatásra sor került.

A 15. szavazókörben lakó választópolgárok, akik eddig a Kéktó öltözőjében szavazhattak, azok október 1-i választáson a Bíbor Liliom étteremben /Csépi u. 1/a./ adhatják le szavazataikat. A szavazókör változtatására a szavazáshoz méltóbb körülmények biztosítása miatt került sor.

Változás történt még a 17. szavazókör /Határ úti Orvosi Rendelő/ és a 18. /Tóth Attila borozója/ szavazókörökben. A 18. szavazókörhöz tartozó néhány utca átcsoportosításra került a 17. szavazókörbe, az arányosabb létszámelosztás miatt. A két szavazókör képezi a 11. választókerület területét, ebben változás nem történt.


Helyi Választási Iroda tagjai, elérhetőségei:
/Választási Információs Szolgálat/

Vargáné dr. Pető Terézia HVI vezető: 06-24-465-722
Jodánné Besenyei Mária HVI vezetőh. 06-24-465-732
Fehér Ágnes /névjegyzék vezetés, igazolások kiadása/ 06-24-465-722
Vida Lászlóné /népességnyilvántartó, lakcímek tisztázása/ 06-24-468-686
Köber Máté /informatikus/ 06-24-466-379


A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Elnök. Szabó József
Elnökh. Hidvéginé dr. Kecskeméti Éva
Tag: Szabó Miklós


A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban a választási irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.hu, illetve a www.szigetszentmiklos.hu. weboldalt.