1/2016. (VIII.03.) számú HVI határozat
Az egyéni választókerületek kialakításáról a helyi önkormányzati képviselők általános választásán tárgyában meghozott 68/2014. (III.31.) számú határozat módosításáról.

Szigetszentmiklós Városban a helyi önkormányzati képviselők választásán az egyéni választókerületek sorszámát és területét megállapító 68/2014. (III.31.) számú határozatomat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítom:

a 010. és a 011. szavazókör címe: Gát u. 2. (Polgármesteri Hivatal Kihelyezett ügyfélszolgálat)

Az egy szavazókörre jutó, központi névjegyzékben szereplő választópolgárok számát a határozat 1. számú melléklete szerint állapítom meg.

Határozatomat a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) hirdetőtábláján, valamint a városi honlapon (www.szigetszentmiklos.hu) tizenöt napra közzéteszem.

A határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Pest Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének címzett fellebbezés nyújtható be a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez. A fellebbezés benyújtható személyesen, levélben (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.), telefaxon (06-24-505-555) vagy elektronikus úton (valasztas@szigetszentmiklos.hu) oly módon, hogy az legkésőbb 2016. augusztus 19-én 16 óráig beérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

INDOKOLÁS

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg.
A Ve. 79. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavaköri beosztást. A 10. és 11. szavazókör szavazóhelyiségének címét módosítani kellett, tekintettel arra, hogy a korábbi szavazóhelyiség felújítási munkák miatt nem áll rendelkezésre.

A Ve. 80. §- a értelmében a határotzat mellékletében megjelöltem a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát is.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat a Ve. 77. §, a 79. §, és a 80. § rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § és 234. § rendelkezésein, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Szigetszentmiklós, 2016. augusztus 3.
dr. Keszericze Bernadett
HVI vezető
Közlemény letölthető PDF formátumban: 001-2016-HVI.pdf


2016.08.05.