Közlemény

Tisztelt Választópolgárok!


A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával

2016. október 2. napjára (vasárnapra)

országos népszavazást tűzött ki.

A Szigetszentmiklósi Helyi Választási Iroda a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban (2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 24/505-595, 24/505-587, 24/505-503, 20-361-18-85 telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda a népszavazással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a valasztas@szigetszentmiklos.hu e-mail címen is fogadja.

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 6-15. között küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban hivatali munkaidőben.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. A kérelem letölthető INNEN

Fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig. A kérelem letölthető INNEN

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelemnek 2016. szeptember 24-én 16 óráig meg kell érkeznie a Választási Irodához. A külképviseleti névjegyékbe vett választópolgár 2016. szeptember 24-én 16 óráig módosíthatja adatait, valamint töröltetheti magát a külképviseleti névjegyzékből. A kérelem letölthető INNEN

Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá; a tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani. A kérelem letölthető INNEN

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kérelem nyomtatványok a Helyi Választási Irodán is igényelhetők.

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza (Szigetszentmiklós), a 6. számú szavazókörben (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 11. Bíró Lajos Általános Iskola) szavazhatnak.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
  • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
  • lakcímigazolvány ÉS
    • - személyazonosító igazolvány vagy
    • - útlevél vagy
    • - 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.
    Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.
Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyik válaszra lehet, a válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Szigetszentmiklós szavazóhelyiségeinek listája ITT megtalálható.

A központi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak.

Szigetszentmiklós, 2016. augusztus 15.
dr. Keszericze Bernadett sk.
HVI vezető